Marketing E-mail Opt-Out

Anda boleh memilih untuk tidak menerima e-mel pemasaran dari Mastercard dengan menghantar alamat e-mel anda ke CRM_Global_Digital_Marketing@mastercard.com.

Sekiranya pada masa hadapan anda ingin menerima semula e-mel pemasaran daripada Mastercard, permintaan tersebut akan mengatasi pilihan keluar ini.